KONZULTACE NA POZEMKU

Než s čímkoliv začneme, můžeme se sejít na Vašem pozemku a probrat veškeré možnosti.

Setkejte se s projektantem přímo na Vašem pozemku, na kterém postavíme Váš vysněný domov. Na místě Vám poradíme, jak nejlépe pozemek využít a vybrat vhodný dům.

Na místě zohledníme tvar a sklonitost pozemku a jeho okolí, orientaci vůči světovým stranám nebo charakter okolní zástavby. Zvolíme vhodný typ a tvar domu na základě předepsaných regulativů, prověříme možnosti napojení na veřejnou infrastrukturu nebo výběr nejlepší možnosti vjezdu na pozemek. U svažitých pozemků doporučíme i případné terénní úpravy.

Cena

Služba Konzultace na pozemku je zpoplatněna částkou 3 000 Kč Kč vč. DPH. Získáte nejenom spoustu užitečných rad, ale pokud si od nás nakonec projekt nebo dům objednáte, částku odečteme z celkové ceny.

PŘEDPROJEKTOVÁ ČINNOST

  • prověříme možnost na pozemku stavět
  • projednáme záměr s dotčenými úřady
  • prověření regulativy územního plánu pro Váš pozemek (např. zastavitelnost pozemku, tvar a výška stavby apod.)
  • zjištění rozsahu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  • vyplnění a podání žádostí nutných k povolení stavby domu
  • obstarání veškerých dokladů, vyjádření a závazných stanovisek
  • jednání se správci dotčených inženýrských sítí
  • předání ověřeného paré projektové dokumentace od stavebního úřadu
  • předání povolení stavby

STAVBA POVOLENA

Bez starostí!

Veškeré starosti s vyřízením stavebního povolení si bereme na svá bedra!