Typové domy


BUNGALOV (dodání „na klíč“)

BUNGALOV (dodání „na klíč“) Energetická třída A – mimořádně úsporný Konstrukce: 1NP – konstrukční stavební systém NIDYON Dispozice domu: 4KK – čistá užitná plocha celkem 145,6 m2 • Základová konstrukce: je tvořena kombinací základových pasů z betonu třídy C12/15 a vyzdívaných základových pasů (ztracené bednění s vloženou armaturou, zalité betonem), a štěrkovým podsypem• Základová deska: beton třídy C16/20, vyztužený ocelovou sítí 6/150/150, zemnící pás FeZn, vícevrstvá izolace proti vodě s Al vložkou proti radonu• Hrubá stavba: konstrukce NIDYON, zateplení EPS150, vnější omítka, fasádní silikon/silikátová omítka, vnitřní omítka, disperzní nátěr Primalex Plus O• Střecha......

Continue Reading